เราต้องการคุณ

ปีที่แล้ว Bangkok Post ได้ลงบทความเกี่ยวกับการบริจาคผิวหนังที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศไทย เนื่องจากการรับรู้เรื่องการบริจาคผิวหนังยังไม่ทั่วถึง
ซึ่งผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการเพลิงไหม้หรืออุบัติเหตุที่ร้ายแรงอาจต้องพึ่งผิวหนังที่ได้รับบริจาคเพื่อให้มีชีวิตรอด

วาสลีนจึงจับมือกับสภากาชาดไทยและ 7-Eleven
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริจาคผิวหนังในวงกว้างในประเทศไทย

ปีที่แล้ว Bangkok Post ได้ลงบทความเกี่ยวกับ
การบริจาคผิวหนังที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในประเทศไทยเนื่องจากการรับรู้เรื่องการบริจาคผิวหนัง
ยังไม่ทั่วถึง

ซึ่งผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการเพลิงไหม้
หรืออุบัติเหตุที่ร้ายแรงอาจต้องพึ่งผิวหนัง
ที่ได้รับบริจาคเพื่อให้มีชีวิตรอด

วาสลีนจึงจับมือกับสภากาชาดไทยและ 7-Eleven
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ของการบริจาคผิวหนังในวงกว้างในประเทศไทย

ลงทะเบียนบริจาคผิวหนัง

ลงทะเบียน
บริจาคผิวหนัง

การบริจาคอวัยวะเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกรู้จักกันดี แต่คนจำนวนมากยังไม่ตระหนักรู้ถึงการบริจาคอวัยวะบางส่วน เช่น ผิวหนัง
ซึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอีกหลายร้อยชีวิตได้

ผิวหนังของเราเปรียบเสมือนเกราะป้องกัน และเป็นปราการด่านแรกที่ปกป้องร่างกายของเราจากการติดเชื้อจากปัจจัยภายนอก
แต่เมื่อผิวหนังโดนทำร้าย ไม่ว่าจะเป็นจากบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ทำให้ผิวหนังเสียหายรุนแรง
จนผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีแนวโน้มได้รับการติดเชื้อจนถึงขั้นวิกฤต

แต่ผิวหนังของคุณสามารถช่วยผู้ป่วยเหล่านี้ได้ ธนาคารผิวหนังแห่งประเทศไทยรับรองกระบวนการบริจาค ปลูกถ่าย และรวบรวมผิวหนัง
จากผู้เชี่ยวชาญ และดำเนินการโดยให้เกียรติกับผู้บริจาคที่ล่วงลับ เราจึงขอเชิญชวนคุณมาร่วมเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงของพวกเขา
โดยการลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคผิวหนังได้แล้ววันนี้

การบริจาคอวัยวะเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกรู้จักกันดี
แต่คนจำนวนมากยังไม่ตระหนักรู้ถึงการบริจาคอวัยวะ
บางส่วน เช่น ผิวหนัง ซึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้กับอีกหลายร้อยชีวิตได้

ผิวหนังของเราเปรียบเสมือนเกราะป้องกัน และเป็นปราการ
ด่านแรกที่ปกป้องร่างกายของเราจากการติดเชื้อ
จากปัจจัยภายนอก แต่เมื่อผิวหนังโดนทำร้าย
ไม่ว่าจะเป็นจากบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ทำให้ผิวหนังเสียหายรุนแรง
จนผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ดังกล่าว
มีแนวโน้มได้รับการติดเชื้อจนถึงขั้นวิกฤต

แต่ผิวหนังของคุณสามารถช่วยผู้ป่วยเหล่านี้ได้
ธนาคารผิวหนังแห่งประเทศไทยรับรองกระบวนการบริจาค
ปลูกถ่าย และรวบรวมผิวหนัง จากผู้เชี่ยวชาญ และ
ดำเนินการโดยให้เกียรติกับผู้บริจาคที่ล่วงลับ
เราจึงขอเชิญ
ชวนคุณมาร่วมเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงของพวก เขาโดยการ
ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคผิวหนังได้แล้ววันนี้

ข้อเท็จจริง

ที่คุณควรรู้

ข้อเท็จจริง
ที่คุณควรรู้

น้อยคนที่ทราบว่าผิวหนังเป็นอวัยวะที่สามารถบริจาคได้
เป็นเหตุให้จำนวนผู้บริจาคไม่เพียงพอ
วาสลีนต้องการสร้างการรับรู้ ถึงขั้นตอนการลงทะเบียนและ
บริจาค ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณจากไป
โดยทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ และ
ให้เกียรติกับผู้บริจาค

น้อยคนที่ทราบว่าผิวหนังเป็นอวัยวะที่สามารถบริจาคได้ เป็นเหตุ ให้จำนวนผู้บริจาคไม่เพียงพอ วาสลีนต้องการสร้างการรับรู้ถึง ขั้นตอนการลงทะเบียนและบริจาค ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณจากไปโดยทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ และให้เกียรติกับผู้บริจาค

ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
จึงจะสามารถลงทะเบียนบริจาคได้

การจัดเก็บผิวหนังทำต่อเมื่อผู้บริจาคเสียชีวิตแล้วเท่านั้น

ผู้ที่มีรอยสักหรือร่องรอยการเจาะผิวก็สามารถเป็นผู้บริจาคผิวหนังได้เช่นกัน

ระดับความลึกในการ
จัดเก็บผิวหนังไม่เกิน
1 มม.

การบริจาคผิวหนังไม่มีการจำกัดอายุ

เมื่อได้รับแจ้งจากญาติสนิทเกี่ยวกับผู้บริจาคที่ล่วงลับ ผู้เชี่ยวชาญ
จากธนาคารผิวหนังจะเดินทางไปหาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป

การจัดเก็บผิวหนัง
ทำต่อเมื่อผู้บริจาค
เสียชีวิตแล้วเท่านั้น

ระดับความลึกในการ
จัดเก็บผิวหนังไม่เกิน 1 มม.

การบริจาคผิวหนัง
ไม่มีการจำกัดอายุ

ผู้ที่มีรอยสักหรือร่องรอยการเจาะผิว
ก็สามารถเป็นผู้บริจาคผิวหนังได้เช่นกัน

ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
จึงจะสามารถลงทะเบียนบริจาคได้

เมื่อได้รับแจ้งจากญาติสนิทเกี่ยวกับผู้บริจาคที่ล่วงลับ
ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารผิวหนังจะเดินทาง
ไปหา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

และเหล่า

ฮีโร่ของเรา

วาสลีนร่วมมือกับเหล่าเกมเมอร์ตัวท๊อปในประเทศไทย
เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับโครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน

ในโลกของเกมส์ “สกิน” เป็นสิ่งมีค่าและสำคัญในการ
แสดงออกถึงตัวตน เพิ่มพลัง หรือแลกเปลี่ยนซื้อขาย
การร่วมมือกันในครั้งนี้ เหล่าเกมเมอร์พร้อมใจกันสละ
“สกิน” พิเศษที่พวกเขามี
เพื่อเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ ในการบริจาคผิวหนัง

MOKUCHII
JAI RAW
FZK FROZENKISS
BASGAMER
THAMES MALEROSE
THE PED

วาสลีนร่วมมือกับเหล่าเกมเมอร์ตัวท๊อปในประเทศไทย
เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับโครงการสกินส์ ฟอร์สกิน

ในโลกของเกมส์ “สกิน” เป็นสิ่งมีค่าและสำคัญในการแสดงออกถึงตัวตน เพิ่มพลัง
หรือแลกเปลี่ยนซื้อขาย การร่วมมือกันในครั้งนี้ เหล่าเกมเมอร์พร้อมใจกันสละ “สกิน”
พิเศษที่พวกเขามี เพื่อเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ในการบริจาคผิวหนัง

นอกจากนี้ วาสลีนยังได้จับมือกับแพทย์ผิวหนัง อินฟลูสายบันเทิงและบิวตี้ เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับโครงการสกินส์ ฟอร์ สกินของเรา

นอกจากนี้ วาสลีนยังได้จับมือ กับแพทย์ผิวหนัง อินฟลูสาย
บันเทิงและบิวตี้ เพื่อเป็น กระบอกเสียงให้กับโครงการ
สกินส์ ฟอร์ สกินของเรา

dreamiilyy_
dr. thewika
mookkt
ccherr___
tohhnuttadanai

วาสลีน เจลลี่ ลิมิเต็ด อิดิชั่น

“ทุกการซื้อ คือการให้”
ร่วมสมทบทุนให้สภากาชาดไทย วาสลีนบริจาค 1 บาท ต่อการซื้อวาสลีน 1 กระปุก ที่ 7-Eleven* เป็นหนึ่งในความตั้งใจของเรา ในการสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการบริจาคผิวหนังให้กับคนหมู่มาก

วางจำหน่ายแล้วที่

*เฉพาะวาสลีน 100% เพียว รีแพร์ริ่ง เจลลี่ ออริจินัล ลิมิเต็ด อิดิชั่น เท่านั้น สูงสุด 500,000 บาท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 – 23 มกราคม 2567 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

*เฉพาะวาสลีน 100% เพียว รีแพร์ริ่ง เจลลี่ ออริจินัล ลิมิเต็ด อิดิชั่น เท่านั้น
สูงสุด 500,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 – 23 มกราคม 2567
หรือจนกว่าสินค้าจะหมด